Chuyện Yêu Radio

27. Minh triết của tình yêu

February 14, 2024 Đinh Thái Sơn
27. Minh triết của tình yêu
Chuyện Yêu Radio
More Info
Chuyện Yêu Radio
27. Minh triết của tình yêu
Feb 14, 2024
Đinh Thái Sơn

Tình yêu không phải là việc học mà là quá trình trưởng thành. Tất cả mọi điều cần thiết về phần bạn không phải là học cách yêu, mà là gỡ bỏ cách không yêu. Chúng ta dựng lên những rào cản và đặt điều kiện quá nhiều với tình yêu.

Rào cản phải được gõ bỏ, chướng ngại phải được phá hủy - như thế tình yêu mới có cơ hội được bộc lộ, được tỏa hương. Tình yêu đã có sẵn rồi, chẳng phải tìm đâu cả, chỉ là đang bị chặn lại bởi quá nhiều điều kiện mà thôi. Khi vật cản được khơi thông, luồng chảy tình yêu sẽ bắt đầu.

Tình yêu thuộc về sự trao tặng và lòng biết ơn dành cho nhau. Nếu tình yêu bị đặt điều kiện thì nó chỉ còn là sự lợi dụng.

Show Notes

Tình yêu không phải là việc học mà là quá trình trưởng thành. Tất cả mọi điều cần thiết về phần bạn không phải là học cách yêu, mà là gỡ bỏ cách không yêu. Chúng ta dựng lên những rào cản và đặt điều kiện quá nhiều với tình yêu.

Rào cản phải được gõ bỏ, chướng ngại phải được phá hủy - như thế tình yêu mới có cơ hội được bộc lộ, được tỏa hương. Tình yêu đã có sẵn rồi, chẳng phải tìm đâu cả, chỉ là đang bị chặn lại bởi quá nhiều điều kiện mà thôi. Khi vật cản được khơi thông, luồng chảy tình yêu sẽ bắt đầu.

Tình yêu thuộc về sự trao tặng và lòng biết ơn dành cho nhau. Nếu tình yêu bị đặt điều kiện thì nó chỉ còn là sự lợi dụng.