Chuyện Yêu Radio

26. Trải nghiệm đồ chơi tình dục

February 12, 2024 Đinh Thái Sơn
26. Trải nghiệm đồ chơi tình dục
Chuyện Yêu Radio
More Info
Chuyện Yêu Radio
26. Trải nghiệm đồ chơi tình dục
Feb 12, 2024
Đinh Thái Sơn

Đồ chơi tình dục thực chất tồn tại từ xưa và nó hoàn toàn không có gì là bất thường. Tôi cho rằng nếu sử dụng chúng đúng đắn và phù hợp thì nó có tác dụng làm đời sống tình dục của bạn trở nên phong phú và đầy gia vị hơn. Ngoài ra, nó cũng đóng vai trò hỗ trợ cho những người có trục trặc trong việc hưng phấn tình dục.

Show Notes

Đồ chơi tình dục thực chất tồn tại từ xưa và nó hoàn toàn không có gì là bất thường. Tôi cho rằng nếu sử dụng chúng đúng đắn và phù hợp thì nó có tác dụng làm đời sống tình dục của bạn trở nên phong phú và đầy gia vị hơn. Ngoài ra, nó cũng đóng vai trò hỗ trợ cho những người có trục trặc trong việc hưng phấn tình dục.