Chuyện Yêu Radio

25. Đàn ông nên dại gái

February 10, 2024 Đinh Thái Sơn
25. Đàn ông nên dại gái
Chuyện Yêu Radio
More Info
Chuyện Yêu Radio
25. Đàn ông nên dại gái
Feb 10, 2024
Đinh Thái Sơn

Ngẫm đời này, đàn ông không mất tiền cho gái thì mất cho ai đây? Vẻ vang gì việc thằng đàn ông tỉnh táo trước phụ nữ, dè xẻn tiền nong với phụ nữ?

Từ xa xưa thuở hồng hoang nguyên thủy, những người đàn ông đã biết kiếm thức ăn để chu cấp cho những người phụ nữ và để đổi lấy sự thỏa mãn tình dục. Gã đàn ông nào cũng muốn được gửi bộ gen của mình vào cơ thể phụ nữ nhằm duy trì nòi giống. Đàn ông có khả năng chu cấp thức ăn càng lớn thì càng cuốn hút được phụ nữ ưu ái đi theo. Thời đó, phụ nữ chỉ thụ động trông chờ vào nguồn chu cấp thực phẩm từ đàn ông. Trải qua hàng nghìn năm tiến hóa, những người phụ nữ nguyên thủy đã đủ thông minh để biết lựa chọn những người đàn ông nào là khỏe mạnh và có khả năng đảm bảo nguồn lương thực tốt cho họ. Một người phụ nữ cần nhất ở người đàn ông là có thể mang tới cho cô ấy sự an toàn về lương thực để cô ấy có thể sống được thời gian dài và nuôi được những đứa con sinh ra một cách đảm bảo.

Show Notes

Ngẫm đời này, đàn ông không mất tiền cho gái thì mất cho ai đây? Vẻ vang gì việc thằng đàn ông tỉnh táo trước phụ nữ, dè xẻn tiền nong với phụ nữ?

Từ xa xưa thuở hồng hoang nguyên thủy, những người đàn ông đã biết kiếm thức ăn để chu cấp cho những người phụ nữ và để đổi lấy sự thỏa mãn tình dục. Gã đàn ông nào cũng muốn được gửi bộ gen của mình vào cơ thể phụ nữ nhằm duy trì nòi giống. Đàn ông có khả năng chu cấp thức ăn càng lớn thì càng cuốn hút được phụ nữ ưu ái đi theo. Thời đó, phụ nữ chỉ thụ động trông chờ vào nguồn chu cấp thực phẩm từ đàn ông. Trải qua hàng nghìn năm tiến hóa, những người phụ nữ nguyên thủy đã đủ thông minh để biết lựa chọn những người đàn ông nào là khỏe mạnh và có khả năng đảm bảo nguồn lương thực tốt cho họ. Một người phụ nữ cần nhất ở người đàn ông là có thể mang tới cho cô ấy sự an toàn về lương thực để cô ấy có thể sống được thời gian dài và nuôi được những đứa con sinh ra một cách đảm bảo.