Chuyện Yêu Radio

24. Tại sao phải yêu quý sinh lực tình dục

February 07, 2024 Đinh Thái Sơn
24. Tại sao phải yêu quý sinh lực tình dục
Chuyện Yêu Radio
More Info
Chuyện Yêu Radio
24. Tại sao phải yêu quý sinh lực tình dục
Feb 07, 2024
Đinh Thái Sơn

Mọi hoạt động trong cuộc sống này, mỗi bài hát, mỗi bài thơ, mọi hình thức nghệ thuật, mọi đền đài, mọi ước muốn của con người đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới tình dục. Tâm hồn của chúng ta luôn xoay quanh tình dục một cách vô thức mà không ai hay. Không một loài nào trên thế giới lại có nhiều dục vọng như loài người, dù thức hay ngủ, dù đứng hay ngồi, tình dục vẫn luôn là yếu tố chi phối và làm chúng ta quan tâm nhất. 

Show Notes

Mọi hoạt động trong cuộc sống này, mỗi bài hát, mỗi bài thơ, mọi hình thức nghệ thuật, mọi đền đài, mọi ước muốn của con người đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới tình dục. Tâm hồn của chúng ta luôn xoay quanh tình dục một cách vô thức mà không ai hay. Không một loài nào trên thế giới lại có nhiều dục vọng như loài người, dù thức hay ngủ, dù đứng hay ngồi, tình dục vẫn luôn là yếu tố chi phối và làm chúng ta quan tâm nhất.