Chuyện Yêu Radio

22. Tình yêu giúp bạn thông minh và sáng tạo

February 02, 2024 Đinh Thái Sơn
22. Tình yêu giúp bạn thông minh và sáng tạo
Chuyện Yêu Radio
More Info
Chuyện Yêu Radio
22. Tình yêu giúp bạn thông minh và sáng tạo
Feb 02, 2024
Đinh Thái Sơn

Cuộc sống này, số người yếu đuối và sợ hãi bao giờ cũng đông hơn những người can đảm. Lý do là vì những người yếu đuối không được đi vào tình yêu một cách tự do. Không có tình yêu, thông minh của con người tụt xuống. Bạn có nhận ra điều này không?

Show Notes

Cuộc sống này, số người yếu đuối và sợ hãi bao giờ cũng đông hơn những người can đảm. Lý do là vì những người yếu đuối không được đi vào tình yêu một cách tự do. Không có tình yêu, thông minh của con người tụt xuống. Bạn có nhận ra điều này không?