Chuyện Yêu Radio

21. Yêu là thở

January 31, 2024 Đinh Thái Sơn
21. Yêu là thở
Chuyện Yêu Radio
More Info
Chuyện Yêu Radio
21. Yêu là thở
Jan 31, 2024
Đinh Thái Sơn

Yêu là thở. 

Thở là cuộc sống của thân thể, còn yêu là cuộc sống của linh hồn. Yêu nhiều khi còn quan trọng hơn thở. 
Hãy thử hình dung khi chồng hoặc vợ bạn đi ra ngoài, bạn lo lắng anh ấy, cô ấy phải lòng ai, tơ tưởng mỉm cười với ai. Họ không được yêu ai khác, chỉ được yêu chính bạn thôi. Có một điều ngớ ngẩn đang xảy ra ở đây. Mười mấy tiếng đồng hồ ở bên ngoài chồng/vợ bạn không được yêu thương thì mấy giờ còn lại của một ngày anh ấy về nhà yêu được bạn sao???

Show Notes

Yêu là thở. 

Thở là cuộc sống của thân thể, còn yêu là cuộc sống của linh hồn. Yêu nhiều khi còn quan trọng hơn thở. 
Hãy thử hình dung khi chồng hoặc vợ bạn đi ra ngoài, bạn lo lắng anh ấy, cô ấy phải lòng ai, tơ tưởng mỉm cười với ai. Họ không được yêu ai khác, chỉ được yêu chính bạn thôi. Có một điều ngớ ngẩn đang xảy ra ở đây. Mười mấy tiếng đồng hồ ở bên ngoài chồng/vợ bạn không được yêu thương thì mấy giờ còn lại của một ngày anh ấy về nhà yêu được bạn sao???