Chuyện Yêu Radio

19. Hôn nhân tốt đẹp vì có bí mật được giấu kín

January 30, 2024 Đinh Thái Sơn
19. Hôn nhân tốt đẹp vì có bí mật được giấu kín
Chuyện Yêu Radio
More Info
Chuyện Yêu Radio
19. Hôn nhân tốt đẹp vì có bí mật được giấu kín
Jan 30, 2024
Đinh Thái Sơn

Hạnh phúc ở đây là niềm tin của bạn dành cho con người đó, chứ không phải sự thật của họ. Xin thưa các bạn nếu các bạn muốn biết sự thật của đối tác ư. Bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cú shock lớn chưa vì đối tác rất thối nát. Sẽ có nhiều sự thật mà làm bạn phải choáng váng, đổ vỡ. Bạn sống chung với họ đã đủ hiểu con người thật của nhau phần nào rồi, không cần biết kỹ lưỡng hơn nữa đâu. Ai cũng có một góc khuất mà họ cần giữ kín. Chúng ta chấp nhận được sự chân thành của họ trong việc ứng xử với chúng ta là được rồi. Sử dụng họ là được rồi, đừng Sở hữu họ nữa bằng việc cố biết tường tận về họ hơn.

Show Notes

Hạnh phúc ở đây là niềm tin của bạn dành cho con người đó, chứ không phải sự thật của họ. Xin thưa các bạn nếu các bạn muốn biết sự thật của đối tác ư. Bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cú shock lớn chưa vì đối tác rất thối nát. Sẽ có nhiều sự thật mà làm bạn phải choáng váng, đổ vỡ. Bạn sống chung với họ đã đủ hiểu con người thật của nhau phần nào rồi, không cần biết kỹ lưỡng hơn nữa đâu. Ai cũng có một góc khuất mà họ cần giữ kín. Chúng ta chấp nhận được sự chân thành của họ trong việc ứng xử với chúng ta là được rồi. Sử dụng họ là được rồi, đừng Sở hữu họ nữa bằng việc cố biết tường tận về họ hơn.