Chuyện Yêu Radio

7. Mùa chia tay

February 13, 2022 Đinh Thái Sơn
7. Mùa chia tay
Chuyện Yêu Radio
More Info
Chuyện Yêu Radio
7. Mùa chia tay
Feb 13, 2022
Đinh Thái Sơn

Sau Tết là mùa chia tay, mùa đổ vỡ của các mối quan hệ tình cảm yêu đương…
Người ta chọn sau Tết là bởi họ không quyết định làm việc đó trước Tết - ăn Tết sẽ mất ngon. Nói tóm lại thế này, tất cả những cảm xúc căm giận, đau khổ, sụp đổ, thất vọng, mất niềm tin… chỉ là hậu quả của việc:
- thiếu kiến thức tình yêu, 
- thiếu kiến thức về hôn nhân, 
- thiếu kiến thức quản trị mối quan hệ, 
- thiếu kiến thức về Tính dục của bản thân…

Tình yêu là rất đẹp. Hãy yêu bằng trí tuệ. Sự chân thành và ngây thơ đôi khi sẽ phải trả giá.

📔 Khóa học "Thuận Vợ Thuận Chồng"
Khóa học MIỄN PHÍ giúp mọi ông chồng bà vợ khắp Việt Nam trở nên hòa thuận và yêu thương nhau hơn

💛 Sách: Nghệ Thuật Tình Ái & 69 Nơi Yêu
Đây là 2 cuốn sách phải có của những người khát khao yêu và được yêu. Phiên bản Ebook - PDF

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.

Show Notes

Sau Tết là mùa chia tay, mùa đổ vỡ của các mối quan hệ tình cảm yêu đương…
Người ta chọn sau Tết là bởi họ không quyết định làm việc đó trước Tết - ăn Tết sẽ mất ngon. Nói tóm lại thế này, tất cả những cảm xúc căm giận, đau khổ, sụp đổ, thất vọng, mất niềm tin… chỉ là hậu quả của việc:
- thiếu kiến thức tình yêu, 
- thiếu kiến thức về hôn nhân, 
- thiếu kiến thức quản trị mối quan hệ, 
- thiếu kiến thức về Tính dục của bản thân…

Tình yêu là rất đẹp. Hãy yêu bằng trí tuệ. Sự chân thành và ngây thơ đôi khi sẽ phải trả giá.

📔 Khóa học "Thuận Vợ Thuận Chồng"
Khóa học MIỄN PHÍ giúp mọi ông chồng bà vợ khắp Việt Nam trở nên hòa thuận và yêu thương nhau hơn

💛 Sách: Nghệ Thuật Tình Ái & 69 Nơi Yêu
Đây là 2 cuốn sách phải có của những người khát khao yêu và được yêu. Phiên bản Ebook - PDF

Disclaimer: This post contains affiliate links. If you make a purchase, I may receive a commission at no extra cost to you.